PDT Nagbigay Pagsasanay Sa Paghahanda Sa Oras Ng Sakuna

“Everybody’s job is nobody’s job”, wika ni Fire Officer 1 Anthony Ogayon, Pila Disaster Team (PDT) sa kanyang pagtuturo sa mga mag-aaral ng San Antonio de Padua College tungkol sa pag hahanda sa oras ng sunog at iba pang sakuna, Setyembre 1.

Unang itinuro ni Ogayon ang apat na pangkat na may kaniya-kaniyang nakaatang na tungkulin. Ang mga ito ay ang: fire safety team, first-aid team, guard team at evacuation team. Ang fire safety team ang naghahanda ng mga kagamitan upang mapuksa ang apoy. Samantalang, ang first-aid team naman ang namamahala sa paggamot ng mga biktima ng sunog. Obligasyon naman ng guard team na ipaalam sa lahat kung may nagaganap na sunog. Kasama rin dito ang evacuation team na tumitingin sa bawat silid-aralan kung ang lahat ay nakalikas na.

Nagbigay rin siya ng ilang mga paalala upang maiwasan ang sunog tulad ng pagbabawal sa mga bata na maglaro ng apoy.

Kaakibat rin niya sina FO1 Gladly Ogayon, F01 Lorena Nanale, F01 Alaxi Arcinal, F02 Gerardo Azucena, FO2 Allan Julio at FV Romulo Samson sa pagtalakay sa nasabing seminar.

This entry was posted in Ang Pinagpala (Filipino), Events and tagged , . Bookmark the permalink.