SciMath Kinansela Ang Klase

Kinansela ang mga klase sa elementarya at sekondarya ng San Antonio de Padua College upang maisagawa ang Science Math (SciMath) Fest, Set. 24-25.

Sa unang araw ng pagsasagawa, nagtungo ang mga mag-aaral sa iba’t ibang destinasyon. Unang pinuntahan ang Dairy Training and Research Institute sunod ang Museum of Natural History, Biotechnology at MAKBAN Geothermal Power Plant.

Kinabukasan, idinaos ang iba’t ibang gawain tulad ng Amazing Race, costume making, math dynamics, quiz bee, lectures at symbo.

Inihayag ang mga nagwagi noong Setyembre 28.

This entry was posted in Ang Pinagpala (Filipino), Events and tagged , . Bookmark the permalink.