June 12: Gabi ng Padua

Ang “Gabi ng Padua” o “Night of Padua” ay gabing inilalaan ng parokya ng San Antonio de Padua ng Pila para sa San Antonio de Padua College upang maipakita ang mga natatangi nitong mga talento sa pamamagitan ng pagtatanghal sa entablado. Ang pagtatanghal ay ginaganap tuwing sasapit ang kapistahan ng Mahal na Patron at kinanabilangan ng mga mag-aaral, mga guro, at opisyal ng paaralan. Ngayong taon, ang Gabi ng Padua ay nakatakdang maganap sa ika-12 ng Hunyo, ang araw bago ang kapistahan ng Patron. Katulad ng nakaraang mga taon, ang pagtatanghal ay pangungunahan ng Likhang Sining at Galaw o LIKSILAW, isang grupo ng mga mag-aaral ng SAPC sa ilalim ng pamamatnubay ni G. Arnold, G. Nang at pagsasanay ni G. Rico Rosales.

This entry was posted in Announcements and tagged , , , . Bookmark the permalink.