June 18: Team Building for Parents

Upang mapatibay ang samahan ng mga opisyal ng SAGUMA, isinasagawa ang isang team building activity minsan sa isang taon. Ang araw ito ay binubuo ng iba’t ibang gawain na pinaniniwalaang magpapaunlad ng relasyon ng mga guro at mga magulang.

This entry was posted in Announcements and tagged , . Bookmark the permalink.