July 29: Nutrition Day Programme

Kasama sa mga paniniwala ng paaralan na ang kalusugan ay kayamanan kung kaya’t tuwing buwan ng Hulyo ay ipinagdiriwang ang Araw ng Nutrisyon. Sa araw na ito ay ginaganap ang iba’t ibang uri ng pagtatanghal at paligsahan. Ilan sa mga gawain ay ang Singing & Dancing Cooks, Comedy Skit, Food Carving Competition, Jingle Contest, Poster Making Contest, at Slogan Making Contest.

This entry was posted in Announcements and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to July 29: Nutrition Day Programme

  1. MAGANDA ANG PAGKAKAGAWA …………..

Comments are closed.