August 31: National Career Assessment Examination

Ang National Career Assessment Examination o NCAE ay ang pagsusulit na ibinibagay sa mga mag-aaral ng ika-apat na taon upang matulungan sila sa pagpili ng kurso sa kolehiyo. Ang isang araw na pagsusulit ay kinapapalooban ng mga tanong na sumusukat sa iba’t ibang kakayahan tulad ng Berbal, Di-Berbal, Matematikal-Lohikal, Manipulasyon, at Entreprenyural.

This entry was posted in Announcements and tagged , . Bookmark the permalink.