Liham para sa mga magulang at mag-aaral

Mayo 23, 2020

Sa Mahal Naming Mga Magulang at Mag-aaral:

Magandang araw!

Bilang tugon sa kasalukuyang hamon ng pandemia na Covid 19 sa ating buhay at edukasyon ng ating mga mag-aaral, ang atin pong paaralang San Antonio de Padua College ay naglalatag ng mga sumusunod na hakbangin upang sistematikong matugunan ang pagpapatupad ng dekalidad na pagtuturo at pagkatuto ng ating mga kabataan. Ang hakbangin pong ito ay naaayon sa inilitag na Learning Continuity Plan ng Kagawaran ng Edukasyon at alinsunod sa mga tagubilin ng Department of Health at IATF:

A. LEARNING MANAGEMENT SYSTEM AT DIGITAL INFRASTRUCTURES

Ang atin pong paaralan sa nilolooban ng apat (4) na taon ay gumagamit na ng
Learning Management System (LMS) o e-school. Tayo po ay gumamit ng dalawang
digital platforms na subok na at ginagamit ng mga malalaki at sikat na unibersidad
dito sa ating bansa at maging sa ibang bansa rin. Ito ay ang Moodle (http://sapç,eschool.mobi/moodle)  at Google Suite for Education. Sa pamagitan ng LMS, katulad ng nakasanayan ng ating mga mag-aaral, ay duon nila matatagpuan ang kanilang mga aralin, learning tasks, assessments,at iba pang mga gawain. Ngunit hindi katulad nuon, ngayon ay mabubuksan na po ito sa inyong mga bahay gamit ang internet. Ito na rin ang magsisilbing classroom ng ating mga bata na kung saan mangyayari ang virtual face-to-face learning interactions ng mga guro at mag-aaral sa lahat ng asignatura. Dito rin nila isusumite ang lahat ng kanilang mga natapos na output. Dahil dito, ang lahat po ng ating mag-aaral ay bibigyan ng kani-kaniyang email address sa ating domain sapc.edu.ph. Ang lahat po ng magulang o guardian ay magkakaroon ng access gamit ang account ng kanilang mga anak upang matulungang siguraduhin ang kalalagayan o progreso ng pag-aaral ng mga ito. Tulad po ng dati, atin pong sisiguraduhin na matagumpay pong
matututunan ng ating mga mag-aaral ang lahat ng mga inaasahang competencies na
dapat nilang imaster para sa kanilang lebel. Para po sa inyong kaalaman, ang atin
pong paaralan ay nakafiber optics na sa ngayon kung kaya’t malakas po ang ating
internet connection.

B. SCHEDULE OF CLASSES

Alinsunod sa rekomendasyon ng DepEd at ayon sa datos ng mga survey na ginawa
ukol sa kahandaan ng mga pamilya ukol sa “new normal” ang atin pong paaralan ay
magpapatupad ng tinatawag na blended or flexible learning scheme na naayon sa
kahandaan ng mga mag-aaral sa teknolohiya:

 1. Learner A
  1. Kahandaan sa Teknolohiya – Mayroon malakas na signal ng internet sa bahay at may sariling gadget, tablet, android phone, laptop o desktop.
  2. Learning Mode – Full online learning mode, stay at home at hindi na kailangang pumunta sa paaralan.
 2. Learner B.
  1. Kahandaan sa Teknolohiya – Walang internet connection sa bahay ngunit may sariling gadget, tablet, android phone, laptop o desktop.
  2. Learning Mode – Maaring pumunta sa SAPC upang gumamit ng internet at doon mag-download ng aralin o magsubmit ng gawain sa iskedyul na itinalaga ng paaralan para sa inyong departmento.
 3. Leaner C.
  1. Kahandaan sa Teknolohiya – Mayroon signal ngunit mahina o kaya’y may malapit na computer shop na puwedeng puntahan upang makapagonline.
  2. Learning Mode –  Maaring pumunta sa SAPC upang gumamit ng internet at doon mag-download ng aralin o magsubmit ng gawain sa iskedyul na itinalaga ng paaralan para sa inyong departmento o gumamit ng internet sa computer shop.

Ang lahat po na magdedesisyon na pumasok sa paaralan ay inaasahang susunod sa
proteksyong pangkalusugan tulad ng paggamit ng face mask, social distancing, proper
ventilation, palagiang paghugas ng kamay at pag-aalcohol.

C. PAGBUBUKAS NG PANURUANG TAON 2020-2021

Bukas na po ang enrolment para sa SY 2020-2021. Ang lahat ng OLD STUDENTS
ay maaaring mag-enrol online gamit ang link na ito https://sapc.manager.philsmile.com/.
Ang procedure at schedule ng pag-enrol at paano ito isasagawa ay nakalathala. Ang
pagbabayad ng mga school fees ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga
sumusunod na paraan:

1. Magbayad sa alinmang pasilidad:

A. BPI Account name: San Antonio de Padua College Foundation of Pila,
Laguna Inc.
Account Number: 3420 0032 76

Pagkabayad ay sulatan sa ibaba ng resibo/deposit slip ang pangalan ng bata at
grade level saka kuhanan ng litrato. Ipadala sa email info@sapc.edu.ph. Ilagay
sa subject: Pangalan ng mag-aaral at grade level.

B. At over the counter sa SAPC, 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon.
Contact number para sa online enrolment assistance: 0956-8163185 or 0928-8036019.
Para sa mga NEW STUDENTS, open admissions o wala po entrance examination para sa lahat ng new students sa taong ito. Maaari pong mag-enrol online gamit ang link na ito
https://sapc.manager.philsmile.com/ at iupload din duon ang iba pang requirements
tulad ng kopya ng report card, picture, PSA birth certificate. Tumawag sa contact
number sa itaas para sa online assistance.

D. SCHOOL CALENDAR

Katulad po ng inanunsyo ng DepEd, Agosto 24 po ang pormal na pagbubukas ng
ating classes sa SAPC. Subalit, tayo po ay magsisimula ng mga pre-school opening
orientation ukol sa ating mga online systems simula July 20, 2020 hanggang July 31,
2020. Sa Agosto 3 hanggang 14 ay gaganapin po ang mga paghahanda sa pagbubukas ng online classes kasama na rin po ang mga tutorials para sa mga mag-
aaral at kanilang mga magulang. At Agosto 17 – 22 po, isang linggo ay nakalaan para sa psycho-emotional adjustment activities ng mga bata. Ngunit nais po naming
ipagbigay alam na wala pong pahihintulutan na pumunta sa paaralan hangga’t walang
kautusan galing sa DepEd na pinahihintulutan ito. Lahat po iyan ay mangyayari
online.

E. SCHOLARSHIPS AND DISCOUNTS

May available po na application form para sa lahat na mag-aaplay para sa ESC sa mga
bagong mag-aaral sa Grade 7. Hingin lamang po ito sa mga nag-aassist sa enrolment.
Ganun din po ang proseso para sa mga iba pang scholarship at discounts tulad ng sa
honors, athletics, SHS voucher at iba pa.

Ang liham pong ito ay inilabas upang bigyang linaw ang mga katanungang nasa inyong isip ukol sa dadating na panuruang taong 2020-2021. Naniniwala po kami na ang ating pong paaralan ay handa, may sapat na kakayanan at pasilidad upang patuloy na magbigay ng mataas na antas ng pagtuturo at gawin itong kasiya-siya para sa ating mag-aaral sa kabila ng krisis na ito. Para po sa mga announcements at updates, lagi po ninyong bisitahin ang ating website sa www.sapc.edu.ph.

Inaasahan po namin ang inyong patuloy na pagtitiwala at pakikiisa sa lahat ng programa ng ating paaralan.

Ito po ang SAPC, isang PAARALAN, isang PAMILYA, PAGLILINGKOD PARA SA
LAHAT.

Patuloy po naming dalangin ang atin pong mabuting kalusugan at kaligtasan. Mabuhay!

Sumasainyo,

ELISA T. MARTINEZ, MA
Pangulo, San Antonio de Padua College

This entry was posted in Announcements, College Department, Elementary Department, High School Department. Bookmark the permalink.