Tag Archives: General Orientation Day

June 17: General Orientation Day

Ang general orientation day ay isinasagawa bawat taon upang ipaabot sa mga magulang ang mga pagbabago sa mga panuntunan at pamantayan ng paaralan. Isinasagawa din ito upang mabuo ang malayang ugnayan ng mga guro at magulang sa lalong ikakaganda ng … Continue reading

Posted in Announcements | Tagged , , | Comments Off on June 17: General Orientation Day