Tag Archives: Homeroom Officers

June 24: Elections of Homeroom and Club Officers

Layunin ng paaralan na kasabay ng pag-unlad intelektwal ay umunlad din ang mga mag-aaral sa kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa. Upang matulungan sila na paunlarin ang pamumuhay sosyal sa komunidad at lipunang kanilang ginagalawan, hinihikayat ng paaralan ang pakikilahok sa … Continue reading

Posted in Announcements | Tagged , , | Comments Off on June 24: Elections of Homeroom and Club Officers