Tag Archives: SAGUMA

SAPC Holds Parent-Teacher’s Team Building 2011

This gallery contains 10 photos.

To promote camaraderie and close teacher-parent relationships, SAPC held its Parent-Teacher’s Team Building event on June 18. With thanks to this post by SAPC Publications 2011-2012.

More Galleries | Comments Off on SAPC Holds Parent-Teacher’s Team Building 2011

June 18: Team Building for Parents

Upang mapatibay ang samahan ng mga opisyal ng SAGUMA, isinasagawa ang isang team building activity minsan sa isang taon. Ang araw ito ay binubuo ng iba’t ibang gawain na pinaniniwalaang magpapaunlad ng relasyon ng mga guro at mga magulang.

Posted in Announcements | Tagged , | Comments Off on June 18: Team Building for Parents

June 17: General Orientation Day

Ang general orientation day ay isinasagawa bawat taon upang ipaabot sa mga magulang ang mga pagbabago sa mga panuntunan at pamantayan ng paaralan. Isinasagawa din ito upang mabuo ang malayang ugnayan ng mga guro at magulang sa lalong ikakaganda ng … Continue reading

Posted in Announcements | Tagged , , | Comments Off on June 17: General Orientation Day